❤️ Anh chẳng phải 1 người lãng mạn

❤️ Anh chẳng phải 1 người lãng mạn, cũng chẳng khéo léo, nhưng anh sẽ dành cho e những điều ngọt ngào nhất
❤️ Anh chẳng hứa sau này sẽ ra sao, mai kia sẽ thế nào, chẳng hẹn thề sẽ dành cho e những gì, chỉ biết rằng cuộc đời này a có 1 sẽ cho e 1, có 10 sẽ cho e 10, và thậm chí nếu không có gì a cũng sẽ cho e tất cả bản thân trống rỗng và cố gắng vì e ☺️
❤️ Anh chẳng cố gắng nói tình yêu anh dành cho e ntn, nhưng những hành động của a sẽ chứng minh cho e thấy là nó nhiều bao nhiêu
❤️ Và anh không phải là 1 người đàn ông tuyệt vời… nhưng anh sẽ cố gắng đem lại những điều tuyệt vời nhất dành cho em