Month: September 2017

Dựa trên kết quả khảo sát của Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo – Cơ quan Trung ương Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam dưới sự hỗ trợ và tư vấn của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam

Dựa trên kết quả khảo sát của Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo – Cơ quan Trung

Continue reading