Câu chuyện BOT Cai Lậy giờ đã lan ra hàng chục BOT khác với việc sáng sáng mở báo ra chỉ thấy toàn chuyện tài xế sử dụng tiền lẻ để phản ứng

Câu chuyện BOT Cai Lậy giờ đã lan ra hàng chục BOT khác với việc sáng sáng mở báo ra chỉ thấy toàn chuyện tài xế sử dụng tiền lẻ để phản ứng. Trong khi đó, nhiều quan chức vẫn liên tục khẳng định rằng BOT vậy là hợp lý.
Thậm chí TS Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội cũng cho rằng BOT chả ảnh hưởng gì đến người nghèo cả.
Ông dẫn chứng việc số người dân đi xe máy lớn thế nhưng đều được miễn phí qua BOT đấy thôi? BOT chỉ thu tiền của người giàu thôi.
Chắc ông quên rằng xe chở xăng bán cho người đi xe máy cũng phải đi qua BOT, hàng hoá trên những chuyến xe tải bán cho người nghèo cũng phải đi qua BOT…
Vậy nên kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã trở thành Tin tốt lành như thế!