Cứ bình dị thế và làm việc công tâm

Cứ bình dị thế và làm việc công tâm, cứu lấy Sơn Trà thì có muốn bôi cũng chẳng nhọ được. Biết anh Đam từ hồi còn làm chủ tịch Quảng Ninh, bình dân giản dị, chiều khoai sắn rồi đi đá bóng. Có cái quái gì mà phải tiền hô hậu ủng với dù che ?