Mình nhờ google translate dịch hộ mình một đoạn của báo huffington post (http://m

Mình nhờ google translate dịch hộ mình một đoạn của báo huffington post (http://m.huffpost.com/us/entry/us_58fa746de4b06b9cb916f736…) và được thế này:
WASHINGTON – Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã làm việc với các nước khác để loại bỏ gia đình trị. Có một lý do tốt cho điều đó: Nepotism gây ra tham nhũng.
“Bạn đã nhìn thấy nó ở các quốc gia trên khắp thế giới, nơi họ đã chỉ định các thành viên trong gia đình, cho dù đó là con trai, con gái, trong luật pháp của họ- nó cung cấp cho cơ hội to lớn cho tham nhũng”…
trong khi đó ở mình, luật định nói rõ người nhà không được phép cùng giữ chức vụ quản lý, đồng thời giữ chức vụ kế toán trưởng (ở cấp cty chứ chưa nói đến các cơ quan công quyền). mình có thằng cùng làm, nó yêu cô cung công ty, lấy làm vợ. theo quy định của cty, hoặc nó, hoặc vợ nó phải rời cty tìm việc ở cty khác.
ở việt nam, khái niệm “conflict interest” còn rất xa lạ vì người ta thường nói “đúng sai cái gì” bởi vì mọi người chỉ vì cái lợi cá nhân, ngay trước mắt.
See Translation