Tháng 4

Tháng 4, mà nhiều người gọi là tháng 4 đen năm 1975, tháng đánh dấu “sự thất bại của nền văn minh trước chế độ man rợ”, như nhà văn Dương Thu Hương nói đúng nghĩa đen và bóng.
Dẫn đến kết cục đó, hãy nhìn lại một số sự kiện.
HCM là lãnh tụ của đảng CSVN. Một đảng lừa đảo và nói dối không ai bằng.
HCM vượt biên đi học làm quan cho đế quốc Pháp đè đầu cưỡi cổ dân, thì nói đi tìm đường cứu nước. HCM nhận hết các tác phẩm của nhóm Nguyễn Ái Quốc, 5 người, làm của mình, trong khi khả năng đọc viết rất hạn chế. Đến cả cha của HCM bị đuổi việc, vì tội ngộ sát. Thì họ nói, bị đuổi vì làm cách mạng 🙂 HCM giả làm nhà báo Trần Dân Tiên viết sách ca ngợi … bản thân…
Đến khi chết, đảng của HCM cũng thông cáo sai ngày. Họ còn trắng trợn bịa chuyện ca ngợi HCM yêu dân tộc đến khi chết, nhưng thực ra là yêu … Trung Quốc.
Một đảng, từ lãnh tụ đến lũ tay chân lừa đảo, nói dối hơn Cuội, thì đi giải phóng ai khỏi cái gì?