“Tôi chọn kết thúc sự bố trí này (với sự đồng ý của ông) vì tôi không muốn việc phe phái cãi nhau về vai trò của tôi phủ bóng đen lên chính quyền của ông

“Tôi chọn kết thúc sự bố trí này (với sự đồng ý của ông) vì tôi không muốn việc phe phái cãi nhau về vai trò của tôi phủ bóng đen lên chính quyền của ông, theo bất cứ cách nào đó”, Reuters dẫn lời Icahn viết trong bức thư gửi ông Trump, được đăng trên trang web của ông.
Ông Icahn đã bị chỉ trích rằng những khuyến nghị chính sách ông đưa ra có thể có lợi cho chính hoạt động đầu tư của ông.
Một số nhà lập pháp đảng Dân chủ và những người ủng hộ nhiên liệu sinh học cho rằng chỉ dẫn của ông Icahn với chính quyền của người Cộng hoà gây xung đột lợi ích với các doanh nghiệp của ông, trong đó có công ty lọc dầu CVR Energy. Icahn bác bỏ bất cứ sự xung đột lợi ích nào.
Ông Icahn ra đi sau một loạt thay đổi nhân sự tại Nhà Trắng. Ông Trump hôm 18/8 sa thải chiến lược gia trưởng Stephen Bannon, hai ngày sau khi giải thể hai nhóm cố vấn doanh nghiệp.