(15/5) #VTMtour PTTH Trần Văn Giàu

(15/5) #VTMtour PTTH Trần Văn Giàu
Tôi không đưa ông này đi diễn bao giờ, tôi muốn nó phải tự biết chào hỏi mọi người và nhận thức được rõ ràng là có thể người ta sẽ không biết nó là ai để chào lại.
Cũng có thể nó đến rất đúng giờ nhưng phải nhường cho các anh chị lớn hát trước.
Cũng có thể nó sẽ chẳng được ai để ý đến khi không có tôi đi cùng.
Cũng có thể nó sẽ bị bắt nạt khi không có tôi bảo vệ.
Nhưng tôi muốn nó tự cảm nhận những điều ấy bởi đoạn đường của nó còn dài và bất cứ lúc nào nó cũng có thể phải bước đi một mình như vậy.
Vậy là ông đã thật sự bước vào cái con đường này rồi ông nhõi ạ, một con đường phải học quá nhiều thứ khó hơn là ca hát.
#TINO
#Sói
#Liuliu