3 ngày thanh lý hàng hoá mình tiếp khoảng 300 nữ

3 ngày thanh lý hàng hoá mình tiếp khoảng 300 nữ, 99.999% họ quá dễ thương & tình cảm, một vài nữ muốn khóc vì mình khi họ thấy mình đút cơm cho My Nao, một vài nữ làm mình muốn khóc vì họ khi họ đến ôm mình thật chặt và nói “em xin lỗi mami…trước đây em là hội viên group chuyên nói xấu mami…và khi em đối diện với mami thì em hối hận…”
Phụ nữ thật khó hiểu nên không cần phải tìm hiểu, phụ nữ chỉ để yêu thôi, yêu lắm…
Ngoài kia ai làm gì làm, ai nói gì nói, mình sẽ không đọc không tham gia không hùa vào đám đông bởi vì sao ? Bởi vì mình không đủ thời gian để yêu nữa là…