AMWAY VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG SAFER CHOICE CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

AMWAY VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG SAFER CHOICE CHO QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Amway vừa vinh dự nhận giải Safer Choice Partner of the Year 2017 EPA Safer Choice (Đối Tác Chọn Lựa An Toàn 2017) do tổ chức bảo vệ môi trường U.S. Environmental Protection Agency (EPA) trao tặng. Giải thưởng công nhận những thành tựu của Amway trong việc sáng chế công thức và sản xuất sản phẩm với thành phần an toàn khi sử dụng cho gia đình, công sở, cộng đồng và thân thiện với môi trường.
Tại Việt Nam, công thức Safer Choice cho các sản phẩm chăm sóc nhà cửa của Amway sẽ được cập nhật và áp dụng tại thị trường Việt Nam trong năm 2017.
Chi tiết tại: http://pnw-b.ctx.ly/r/5nben
#Amway #AmwayVietnam #EPASaferChoice