Arthur: Chú à

Arthur: Chú à, hãy giữ chắc vương miện, rơi xuống lộ đầu hói đấy
Thực ra thì có hơi hói và già xíu Jude Law vẫn là kiểu phản diện đáng mê. Các trai già khác cũng ngon, anh Bách Cam giữ vững phong vộ giọng đớt nhưng tạo hình mặt sẹo cũng vui, mới lại anh đâu có ý định làm tài tử đích thực đâu.
Anh đạo diễn Guy Ritchie ở với chị Madonna lâu nên nhiều đoạn làm phong cách MV lắm luôn. Còn các đoạn khác thì phong cách Sherlock Holmes.
HUYỀN THOẠI VUA ARTHUR: THANH GƯƠM TRONG ĐÁ
Dịch tên sát thật sát
Cơ bản là thích, lalala