Bạn nhắn tin “là bé Liên hư nhé

Bạn nhắn tin “là bé Liên hư nhé!”, hư là cái tội đánh dấu CÓ hàng loạt á
Mấy ngày liền không khỏe, làm cái báo cáo mà thay vì đánh dấu KHÔNG thì tớ đánh dấu CÓ hàng loạt. Lười cả mở miệng ra nói, ráng mở mắt ra để ra đường.
Sáng nay xong cái việc đau đầu mà người cũng không chút sức lực nào. Giờ đơ đủ kiểu!
Làm bé hư vài ngày!
….
Cuối tuần rồi! Xong việc rồi….ai nợ nần tư vấn cho khất qua tuần sau nhé! Hết sạch năng lượng!
P/S:nhìn con ngựa buồn ơi là buồn