>:( >:( BỨC XÚC >:( >:(

>:( >:( BỨC XÚC >:( >:(
Thích trắng nhanh?
Thích thần thánh?
Thích ảo tưởng vào 1 thứ ko có thật trên đời?
Thích rẻ tiền???
1 hũ kem ko thể biến bạn từ quạ thành công, nhưng sẵn sàng biến bạn từ công thành quạ – KEM TRỘN !
Không có bất cứ sp nào dùng 1,2 hộp là đẹp liền đâu a , chỉ cải thiện da mình hơn trước thôi.khi bạn quyết định dưỡng thì nên kiên trì .
PS: Hãy là người tiêu dùng thông minh đừng để mình trở thành nạn nhân tiếp theo
— Đừng vội vàng làm chi để mà như thế này đây.
Mới có 3 ngày sử dụng đó ạ