Chiếm được thể xác 1 người con gái là bài toán dễ

Chiếm được thể xác 1 người con gái là bài toán dễ, còn chiếm được trái tim cô ấy mới là bài toán khó.
Thôi thì bài nào dễ làm trước bài nào khó làm sau vậy, không làm được bài khó chí ít cũng phải làm được bài dễ.