CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH PHÚ THỌ HẤP DẪN NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH PHÚ THỌ HẤP DẪN NĂM 2017
——————————-
1. TOUR TRONG NGÀY
+ Hà Nội – Đền Hùng – Bảo tàng Hùng Vương – Hát Xoan làng cổ – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Mẫu Âu Cơ – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Hùng – Nhạc đường Bá Phổ – Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh
+ Hà Nội – Vườn vua Resort – Nhạc đường Bá Phổ – Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Lăng Sương – Tương Làng Bợ – Nhạc đường Bá Phổ – Vườn Vua Resort
+ Hà Nội – Đình Đào Xá – Nhạc đường Bá Phổ – Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh
+ Hà Nội – VQG Xuân Sơn
2. TOUR 2 NGÀY 1 ĐÊM
+ Hà Nội – Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh – Nhạc đường Bá Phổ – Đền Lăng Sương – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Mẫu Âu Cơ – Đầm Ao Châu – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh – Nhạc đường Bá Phổ – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – VQG Xuân Sơn – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – VQG Xuân Sơn – Hồ Ly – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – VQG Xuân Sơn – Tắm khoáng nóng Thanh Thủy – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – VQG Xuân Sơn – Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh –
Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – VQG Xuân Sơn – Vườn Vua Resort – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – Nhà lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh – VQG Xuân Sơn – Hà Nội
3. TOUR 3 NGÀY 2 ĐÊM
+ Hà Nội – Đền Lăng Sương – Nhạc đường Bá Phổ – Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh – VQG Xuân Sơn – Đền Hùng – Hát Xoan làng cổ – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Mẫu Âu Cơ – Đầm Ao Châu – Đền Hùng – Nhà lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh – VQG Xuân Sơn – Nhạc đường Bá Phổ – Tắm khoáng nóng Thanh Thủy – Hà Nội
+ Hà Nội – Đền Hùng – Bảo tàng Hùng Vương – Hát Xoan làng cổ – Nhà lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh – VQG Xuân Sơn – Nhạc đường Bá Phổ – Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh – Hà Nội
——————————–
Thông tin tư vấn:
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Phú Thọ
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại: 02103 852 888 (Giờ hành chính)
Di động: 0912 226 533 (Mr.Hoàng Giang)
DU LỊCH PHÚ THỌ HÂN HẠNH ĐÓN TIẾP!