Có 1 đứa

Có 1 đứa
Chỉ có có tay nghề May (bao bì)
Công đoạn may là Nắp(saphan) ,Đay (HaPhan )
Có Ai có muốn nhận không, e nó k ạ
Lưu ý :May chậm k nhanh . Thả phanh khi có hứng
Ai nhận Ib e cho sdt nhé
See Translation