Có một diễn giả nói:

Có một diễn giả nói:
Bây giờ nghèo mua sắm chứ không nghèo thiếu ăn. Ngẫm cũng có lý. Ngày xưa nhà tôi thiếu ăn là có thật. Bây giờ nói nghèo nhưng có thấy ai thiếu ăn đâu. Có chăng là thiếu tiền để mua sắm thôi.
Diễn giả bày đưa ra nguyên tắc 6 cái hộp:
– 55% để tiêu dùng
– 10 % tích lũy
– 10 % đầu tư con cái
– 10 % phòng bệnh
– 10 % vui chơi giải trí
– 5 % để làm từ thiện – một xã hội mà không có từ thiện xh đó sẽ ra sao !
Nếu không làm được thì 2 cái hộp thôi: 60 đến 70 % tiêu xài và 30 đến 40 % cho các dự phòng khác.