Có một thứ cho đi không những không mất mà còn nhận lại rất nhiều

Có một thứ cho đi không những không mất mà còn nhận lại rất nhiều, đó là tình yêu.
Nếu bạn cảm thấy mất mát hay đau khổ khi yêu một ai đó, hay một cái gì đó thì đó không phải là tình yêu, nó chỉ là sự chiếm hữu.
Tình yêu giống như hương hoa, cứ toả ra mà không cần phân biệt hay đánh giá tốt, xấu, được, mất…
Tình yêu là bản năng, là cái gốc của loài người nhưng con người dần dần đánh mất cái bản năng đó, dần dần xa rời cái gốc.
Thú tính trong con người trỗi dậy một cách mạnh mẽ bởi con người luôn sống trong vô thức, sống trong sự bủa vây và dẫn dắt của tâm, trí.
Hãy quay vào bên trong, hãy là chính mình.