Có người ngay cả việc bỏ tiền ra mua hạt giống cũng tiếc và dĩ nhiên họ thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu

Có người ngay cả việc bỏ tiền ra mua hạt giống cũng tiếc và dĩ nhiên họ thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu. Có người mua rồi gieo vào đất nhưng lại không đủ kiên trì chăm nó lớn. Có người đến khi cây bước vào giai đoạn phát triển rồi lại chủ quan, bỏ mặc và viện cớ cho sự lười biếng của mình và rồi họ lại bỏ cuộc. Con người ta thật lạ, chỉ muốn gieo hạt và thu quả ngay, ngoài ra không muốn mất gì thêm. Nếu vậy thì tốt nhất hãy làm công ăn lương, đừng bao giờ kinh doanh.
See Translation