Cũng cần phải nói thêm

Cũng cần phải nói thêm, việc ông Thiện chơi golf miễn phí hay mất tiền, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của Thừa Thiên Huế. Ông Thiện không chơi golf thì ông lại chơi cái khác. Kể cả sau này ông Thiện có bỏ chơi golf, thì số người nghèo trong tỉnh cũng khó vì thế mà thuyên giảm!
Tuy nhiên, qua việc chơi golf của ông Thiện, hình tượng người “đầy tớ” tận tụy, cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng với nhân dân trong mắt nhân dân đã không còn đẹp đẽ.