Đi nhiều

Đi nhiều, thấy nhiều, biết nhiều lại càng không nói nhiều…
Bạn hỏi mình sao ít nói thế???
…Thú thật có biết tiếng người ta đâu mà nói .
(P/s: Mất cả tháng trời làm mấy cái khẩu trang chỉ để che miệng các em trong 15 giây chào kết thôi đó. Nghĩ lại thấy thương )