ĐỪNG BỊ “ĐƠN ĐỘC”

ĐỪNG BỊ “ĐƠN ĐỘC”…
Một thực trạng diễn ra nhiều năm nay, nhưng người ta cố giấu sau khẩu hiệu “bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”: Rất nhiều, rất nhiều tàu cá của ngư dân VN xâm phạm, đánh bắt công khai hoặc lén lút ở hải phận các nước khác và cũng rất nhiều, rất nhiều chiếc tàu – người dân đã bị bắt giữ, phá hủy, giam cầm, phải mang tiền chuộc về…
Mới đây nhất, 1 tàu KN lớn của VN đã phải thực hiện 1 hành trình dài, bí mật đến 1 nước trong khu vực để tiếp nhận vài trăm ngư dân được nước “bị hại” trao trả, theo chính sách khoan hồng của họ. Chuyến trao trả này, không báo chí nào được đi theo để thông tin, đăng tải…
Nhà báo Ngô Minh Trí nói rất chuẩn “Đừng dùng cái nghèo để biện minh và cũng đừng vì cái nghèo mà phá hoại hình ảnh đất nước”. Nếu chúng ta không cương quyết trong việc quản lý người dân của chúng ta thì nguy cơ “đơn độc” trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo là điều hiển nhiên…
Cấp tập mua sắm – trang bị tàu thuyền cho các lực lượng thực thi pháp luật… là để giữ gìn biển đảo, chứ không phải nằm bờ.