EM YÊU ÂM NHẠC: ĐIỀU CHỈNH ĐÀN ORGAN CỔ ĐIỂN

EM YÊU ÂM NHẠC: ĐIỀU CHỈNH ĐÀN ORGAN CỔ ĐIỂN
Nhiều người hỏi mình rồi. Hôm qua người chơi đàn của Hàn Quốc cũng hỏi…
Đàn organ có nhiều tầng phím, không có gì khác hơn với đàn thường đâu…chỉ cần làm quen thôi.
Lý do người ta dùng nhiều tầng phím, là để chuyển đổi âm sắc cho nhanh, vì đôi khi đang bận đệm đàn, không chuyển âm kịp, vậy thôi.
Giả sử, tầng trên cùng, bạn chỉnh âm dùng để solo, gọi là swell. Thí dụ tiếng Violin.
Tầng thứ 2, nếu có, thì chỉnh sẵn tiếng Trumpet hoặc horn.
Tầng thứ 3, thường gọi là âm Great, dùng đệm các phần nhạc hùng tráng trong nhà thờ, Halleluia chẳng hạn.
Tầng thứ 4, có thể chỉnh để chuyên đệm phần hợp âm êm nhẹ cho ca đoàn hát, gọi là Chorus.
Tầng thứ 5 nữa, nếu có, có thể dùng chơi các âm bass như cello, bass, contrabass vv…
Tất cả các tầng phím, đều có thể chuyển đổi lẫn nhau nếu muốn. Đôi khi bạn cũng có thể dùng 2 ngón, một ngón tầng trên và một ngón ở tầng dưới, hiệu quả giống như tremolo của piano vậy. Không phải cứ tay trái là phải ở tầng dưới, và ngược lại đâu.
Riêng đệm organ trong nhà thờ, nếu chưa rành, thì mạnh dạn pha các âm sáo (Flute) càng nhiều càng tốt, kể cả cao độ (ghi 16/8/4/2/1 vv…). Tránh các âm kèn đồng trừ khi cố ý (thường ghi chữ màu đỏ).
Các bạn nên download phần mềm miễn phí này (Miditzer) để tập chỉnh âm cho đàn organ cổ điển, nếu cần.
Phải có một đàn keyboard, đàn nào cũng được, nối qua cổng MIDI hoặc USB vào máy tính, để điều chỉnh.