Hai luật sư (tôi và LS Hoàng Trung) đồng chủ đầu tư sàn làm việc Vinfree tại 87 Nguyễn Thái Học (Khách sạn Bàn cờ) tại Hà nội

Hai luật sư (tôi và LS Hoàng Trung) đồng chủ đầu tư sàn làm việc Vinfree tại 87 Nguyễn Thái Học (Khách sạn Bàn cờ) tại Hà nội, đang đợi khách đến khai trương sáng nay 13/5/2017. Trước đây sàn Vinfree ở 28 Nam Đồng từ 7/2015, nay chuyển sang địa điểm mới với 100 chỗ làm việc, cho các bạn khởi nghiệp, làm việc tự do, quy mô gấp 3 lần sàn làm việc cũ.