Hồi xưa nhà con một

Hồi xưa nhà con một, đi học hay đi chơi toàn bị ăn hiếp, đỉnh điểm là đánh lộn phải vác theo con Lulu ở nhà để nó ra bênh, lúc đó cứ rấm rứt tủi thân là sao nhà không có thêm thằng em để có người binh vực nhau.
Rồi đi đá banh, có anh có em nó gom thành đội chơi, mình thì cứ thui thủi, lúc xin vô nhóm này lúc xin vô nhóm khác, mấy nhóm mà anh em họ hàng nó đông là chắc cú bị cho làm thủ môn, méo được lên đá.
Dạo này thấy thằng Bim cũng có một mình tội nghiệp quá, hay là? :p