Hôm nay nhặt tóc bạc

Hôm nay nhặt tóc bạc
Hỏi cớ sao ta già
Tiếng cười còn vui lắm
Nụ cười cong như hoa
Hỏi sợ không , Có sợ!
Hỏi buồn không không buồn
Cuộc đời là thế đó
Đến lúc rồi phải buông.
Hôm nay nhìn như thể
Mới 19 đôi mươi
Chân vẫn còn đang khoẻ
Đời vẫn còn đang tươi
VẬY SỢ CHI TÓC BẠC
Sợ chi già với nhăn
Hãy cứ sống như thể
Ngày mai lìa cõi trần
Ta dang tay đón nắng
Miệng ngậm chút hương trầm
Đời vẫn vui cùng với
Vài nếp nhăn thăng trầm…
Có mấy cái tóc bạc, con trai không nhặt cho thì bây giờ lại có chồng nhặt giúp…vậy nên mạnh mồm mà tuyên bố …KHÔNG SỢ GIÀ!