KHÔNG THỂ KHÔNG WOW

KHÔNG THỂ KHÔNG WOW!
Bạn biết không? Tôi vô cùng mang ơn cuộc đời này.
Tôi biết ơn các bạn của tôi Ngô Hưởng và Du Tran đã tin tưởng giao cho tôi lãnh đạo công ty này
Tôi mang ơn anh Nguyễn Vĩnh Cường đã cho tôi tầm nhìn và chiến lược
Tôi biết ơn anh Lâm Minh Chánh đã động viên để tôi quyết định
Tôi mang ơn gia đình tôi là nguồn động lực để tôi hành động mạnh mẽ
Đây là thời điểm bắt đầu, chưa phải là kết thúc vinh quang. Nhưng ngày ấy sẽ không xa xôi.
Sẽ có nhiều áp lực và thử thách để tôi vượt qua. Có nhiều rào cản có thể khiến tôi chùn bước. Có nhiều bài học mà tôi phải trả học phí rất đắt. Nhưng tôi quyết không bao giờ bỏ cuộc.
Tôi sẽ hợp tác cùng các đối tác, và tôi không quan tâm đến các đối thủ. Tôi xem đối thủ cũng là động lực của mình.
Cuối cùng, tôi sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người và toàn xã hội, với chiến lược kinh doanh tuyệt vời, công nghệ tiên tiến, và sự hợp tác toàn diện lâu dài.
Tôi đang đón nhận và biết ơn!
Ai biết công ty này làm gì thì còm phát nhé, cám ơn các bạn nhiều nhiều
I love you chiu chiu!