Lại bậy nữa zòi

Lại bậy nữa zòi. Lại sai nữa zòi….
Lễ tết mà cứ post ảnh đi chơi với người yêu ôm ấp hun hít lên face là thế nào.
Mai bỏ nhau lại xoá ah….. mà ko xoá có người yêu mới noa nhìn thấy lại oánh bỏ mịa.
Thành phần ko dc đi chơi kỳ nghỉ vì đen gato chia sẻ….
Chúc mồng 2/9 rực rỡ đê rực rỡ cờ hoa nhá. Mai em đi mua cây về trồng. Và chổng mông giặt ghế sopha kakaakakakak….