Lại là lý do bài vở nên “trẻ trâu” đi lần 1 mẻ bánh để chuẩn bị cho đợt assignments and final essays sẽ kéo dài tới đầu tháng 6

Lại là lý do bài vở nên “trẻ trâu” đi lần 1 mẻ bánh để chuẩn bị cho đợt assignments and final essays sẽ kéo dài tới đầu tháng 6. Mời cả nhà ăn bánh mufin.
It must be due to long-lasting pressure of incomming assignments and essays, a very new batch of cute muffins has been made…. first comes, first serves… .
Chuyển qua nghề làm và bán bánh…
See Translation