Làm gì thì làm

Làm gì thì làm, kinh doanh thì phải có lãi.
Muốn thế thì chọn sản phẩm là quan trọng số một.
Nhưng sau đó thì chi phí đầu tư, kênh bán phải phù hợp với giá thành và lợi nhuận của ngành hàng cũng vô cùng quan trọng.
Chi phí lớn quá tính bằng trăm triệu mà lợi nhuận chỉ tính bằng chục ngàn, trăm ngàn rồi doanh số thì vượt quá khả năng vẫn nhỏ hơn gấp nhiều lần chi phí thì chết là đúng rồi.
Không phải cứ hoành tráng thì đã là kinh doanh thành công.
Quan trọng là nó có phù hợp với mô hình kinh doanh, loại hình sản phẩm hay không.
Chứ còn vẻ bề ngoài chẳng nói lên điều gì cả.
Thậm chí hiện diện luôn là sự đẹp đẽ, đẳng cấp, hoành tráng, lung linh nhưng vẫn lỗ chổng vó, lỗ không vực được dậy là chuyện vô cùng bình thường.
Muốn kinh doanh lớn thành công thì trước hết hãy học cách kinh doanh nhỏ mà lựa chọn rồi đầu tư làm sao để đừng lỗ đã.
Think Different.