Lâu lắm rồi hai chị em mới có dịp Cafe “chém gió” đàm đạo chuyện Coaching

Lâu lắm rồi hai chị em mới có dịp Cafe “chém gió” đàm đạo chuyện Coaching – một phần đã gọi là “kỹ năng hơn cả đam mê”. Đang hứng quá nên sẽ tổ chức thêm một buổi nữa, bạn nào muốn thì nhanh tay còm men, số lượng có hạn. Cùng vui với chị em tớ.
See Translation