Lễ rảnh

Lễ rảnh, thừa hơi mua 800 hiệu trà sữa mới về uống.
Thử một vòng các hiệu trà có topping kem béo milk foam các loại và cảm thấy sợ hãi nhất một thương hiệu mới về, họ cho topping là loại kem được làm bằng shortening mà ng ta vẫn dùng để làm bánh hồi thế kỉ trước, béo tấn công não, rẻ tiền và được brand đó gọi bằng cái tên mĩ miều là cream cheese. Loại shortening đó bây giờ làm bánh cũng ko còn mấy ai dùng tới nữa. Thằng brand nâng cấp đasnh tráo khái niệm gọi là cream cheese mới tởm lợm.
Nhức đầu quá !
Sau tất cả, em lại về với Gongcha và Koi.