Mình cũng có nhiều bạn FB bên VN

Mình cũng có nhiều bạn FB bên VN. Họ ít có like, nhưng mình biết họ thông cảm mình, vì mình thường hay nói tiếng công đạo cho họ. Mình hiểu mà. Không cần like.
Hôm nay mình nói chuyện nước Mỹ để bạn bè bên VN biết thêm.
Cách đây vài năm, bà sếp mình bị trặc lưng, nên không ăn uống, rồi bị xỉu vì thiếu đường trong máu. Mình gọi ty cảnh sát số 911. Trong vòng mấy phút, thì xe cứu thương, xe chữa lửa, và mấy xe cảnh sát tới nhà mình ngay.
Họ tới làm phận sự săn sóc bà sếp tận tình rồi đưa bà sếp vào bệnh viện ngay. Nhưng có điều là mấy người cảnh sát thì mặt mài lạnh lùng, không thông cảm cho sự lo lắng của mình, mà họ điều tra xem có phải là mình đánh bà sếp tới xỉu không?
Nghĩ lại cũng hay, vì người Mỹ rất bảo trọng nhân quyền. Bạn có quyền tự do, nhưng bạn không có quyền tự do xâm phạm quyền tự do người khác. Họ rất bảo vệ phụ nữ. Anh chồng nào mà đánh vợ thì đi tù ngay. Hê! Hê! Tui không bao giờ đánh vợ. Thường thì bị vợ đánh thì đúng hơn