Mình để lên đây! Và mình nói thật lòng, mình sắp hói hết 1/3 rồi

Mình để lên đây! Và mình nói thật lòng, mình sắp hói hết 1/3 rồi. Bạn nào có thuốc mọc tóc có hiệu quả thật sự hãy giúp mình!!!
Đang rất nhớ mái tóc bổ luống Đan Trường ngày nào! Hizz
#nguoidixuyentuongnhi #thuoctrihoidau

p/s: Các bạn nên đọc bài: 

http://www.xuhuongdulichtrongnuoc.com/news/detail/dung-thuoc-moc-toc-co-hieu-qua-khong-85.html