Mỗi lần đi học a Nguyễn Ngọc Long là tư duy lại thay đổi lớn lên nhiều

1 1  
Mỗi lần đi học a Nguyễn Ngọc Long là tư duy lại thay đổi lớn lên nhiều!
Sau năm 2013, được học hết các khoá của a: Lập kế hoạch truyền thông, truyền thông cho start-up, xây dựng thương hiệu cá nhân… Lúc đó thấy rằng, muốn truyền thông được là phải có Big ideal, phải có concept, rồi hoành tráng nọ kia, cả ekip nhiều ngừoi, nội dung phải dc chuẩn bị đa dạng cho đến ngày hôm qa 30/4 được học #Zero9 , thì mới nhận ra 1 điều, chi tiết nào, sự việc nào, cũng mang ra làm chất liệu Truyền thông dc :D. Khiến việc làm truyền thông trở nên gần gũi, bớt nặng nề, và đơn giản hơn rất nhiều.
Mong rằng, trong năm nay a có nhiều thời gian rảnh hơn để tổ chức thêm các lớp, đợt tới kể cả có làm vào 2/9 em vẫn đi học tiếp <3