Một trận sốt kéo dài tối qua

Một trận sốt kéo dài tối qua, mê man . Đôi lúc cứ tưởng ánh sáng trong cuộc đời lịm tắt nhưng nó lại được nhen nhóm bởi tia lửa của một ai đó!!! Sáng nay tỉnh dậy tôi phải nghỉ tới những người đã đốt lên ngọn lửa ấy với lòng biết ơn .
Cảm ơn 403 tin nhắn chúc mừng SN của mọi người và cảm ơn ông anh Lâm Minh Chánh đã nhắc Minh về với kỷ niệm . Mong lắm từng ngày quay trở lại Việt Nam!