Ngày này năm trước đang nằm trong viện nhìn con rơi nước mặt vì hạnh phúc khi lần đầu nhìn thấy con

Ngày này năm trước đang nằm trong viện nhìn con rơi nước mặt vì hạnh phúc khi lần đầu nhìn thấy con.
1 năm ở cạnh con lớn lên từng ngày, càng ngày mẹ càng phải thay đổi mình nhiều hơn để làm 1 ng mẹ mà trước đây mẹ nghĩ mẹ k thể làm đc.
Hnay sinh nhật con,mẹ vừa vui vừa buồn.
Vui vì có con luôn ở cạnh, vui vì đc hàng ngày nhìn con lớn,chăm con, vui vì có 1 ng luôn yêu mẹ hơn ai hết. Còn buồn vì trong 1 năm qua, mẹ chưa thật sự biết cách chăm con ntn cho thật tốt dù mẹ cũng rất cố gắng, buồn vì đúng ngày sinh nhật mà con zaii mẹ k đc vuii như mọi hôm. Nhìn con đau mẹ còn sót và trách mình hơn nhiều .
Chúc zaiii yêu của mẹ thêm 1 tuổi mới ngoan hơn, hay ăn hơn, chóng lớn hơn và luôn luôn nghe lời mẹ. Mẹ cũng sẽ cgang hết mình, cố gắng hơn nữa để chăm sóc con thật tốt, cho con 1 cuốc sống tốt nhất có thể.
Hãy cgang cùng mẹ con nhé !!!!!!!!