Ngày phục vụ “tổ chức”

Ngày phục vụ “tổ chức”, đêm về phục vụ cậu Cả.
Dù cho cậu ho rụt cổ nghỉ học cả tuần nay nhưng vì đã đứng ra hứa với cậu và lớp cậu là cùng tổ chức cho các bạn sinh tháng Tám nên mẹ cậu vẫn quắn lên với công tác tổ chức sanh nhựt cho cậu. Có mẹ làm tiếp thị chuyên nghề cắt dán phát tờ rơi khoan cắt bê tông tánh lại cầu toàn kĩ càng nó khổ ghê vậy á…
Tai nạn xảy ra trong lúc lao động là đã bơm bóng quá đà làm vỡ mất chữ “r” trong từ “birthday” nên đang ủ mưu mai phi ra Hàng Mã mua lại cái khác rồi dán cho hoàn chỉnh kẻo mang tiếng mẹ học dốt tiếng Anh, nhưng nếu ko tìm ra chỗ bán thì đừng trách mẹ nha các con…
#happybirthday
#LeoBoysAndGirls