Nghe nói nhiều về lời thề Hippocrates

Nghe nói nhiều về lời thề Hippocrates, lời thề nổi tiếng mà các sinh viên y khoa vẫn phải tuyên thệ trong Lễ tốt nghiệp mà ko biết nội dung ra sao. Bèn tìm đọc thì thấy ý tứ sâu sắc và còn nhiều giá trị sau gần 2500 năm, kể từ ngày ông tổ Tây y Hippocrates dạy học trò. Xin tóm lược nguyên bản thành mấy câu lục bát nhân ngày Thày thuốc Việt nam.
7 lời thề Hippocrates
1 xin trọng đạo tôn sư
Con thày xem ruột thịt như em mình
2 xin đối xử công bình
Thế gian ai cũng bệnh tình như ai
3 xin tận tuỵ miệt mài
Không giúp tự vẫn, phá thai bao giờ
4 không chẩn trị tay mơ
Bệnh cần phẫu thuật phải nhờ chuyên gia
5 – tà niệm quyết rời xa
Dù với con bệnh hay là người thân
6 là bí mật bệnh nhân
Nguyện lòng giữ kín lìa trần mang theo
7 xin tuân thủ sát sao
Sau này hạnh lạc khác nào thần tiên
7 điều phát nguyện như trên
Không theo xin chịu nhãn tiền buồn đau!
27.02.17