Nhắc mới nhớ

Nhắc mới nhớ. Các bạn à. Sang bên nhật này rồi thì nên học cái chữ tín đi với. Có việc sokai cho không làm ,không đi được thì nói một câu, đằng này hẹn như đinh đóng cột các thứ rồi mất hút. Khiếp, việc nó chả chạy theo các bạn đâu. Cứ sống với cái kiểu ” trách nhiệm ” thế thì mai kia nữa lại lắm phốt trên tokyo baito. Thấy người vn thì giúp đỡ thôi, ngta cũng nhờ mình sokai giùm chứ mình cũng chả được gì cơ mà chính các bạn làm mất cơ hội của chính các bạn và các em kohai đấy. Lúc đó thì đừng mở miệng than thở. Đến là nản !!!!