nhịn ăn:

nhịn ăn:
ăn ramen trưa hôm qua, quyết định không ăn 36 tiếng, chỉ uống nước.
đói thì đọc sách, uống nước.
được 25 tiếng thì chịu không nổi, chọn hẳn hàng ramen nước béo ngay khu gion, ngon dã man – với điều kiện ăn phở thik chan nước béo,
ramen nước đầy mỡ kiểu truyền thống – xưa nhật bản lạnh và nghèo, ăn nhiều mỡ cho no lâu, chống lạnh ( đồ ăn hàn và tàu cũng vậy )
lần sau sẽ nhịn được 36 tiếng
#beoan