PHIM TRUYỆN

PHIM TRUYỆN
Add: Đã nói ra thì cứ thế mà làm
Khách : không e k làm đk
Add: vậy tại sao còn nói như vậy
Kh: thiếu cô ấy e k sống được . e chỉ cần mỗi cô ấy. chỉ cô ấy mới có thể làm e vui.
c làm gối cho em để e tặng
Add: chấp nhận
Diễn giải để khách thấy đk ý nghĩa của chiếc #goihandmade nhà ZUBI nhé
✔Đấy.gối nhà ZUBI đơn giản lắm nhưng ý nghĩa thì chẳng món quà nào ngang hàng đk
Hãy lên ý tưởng ngay bjo để đặt tại #zubihandmade
Chắc chắn t sẽ làm hài lòng b.
Ib or lh. 01676 574 338