Quà nhỏ nhắn xinh xắn và rất ý nghĩa shop dành tặng khach sỉ ạ Bộ tượng “BỚT NGHE – BỚT NÓI – BỚT NHÌN – IM LẶNG” cho tháng ảm đạm thêm may mắn^^ Xuất xứ của bộ tượng 4 Không là 4 tượng bịt mắt

Quà nhỏ nhắn xinh xắn và rất ý nghĩa shop dành tặng khach sỉ ạ Bộ tượng “BỚT NGHE – BỚT NÓI – BỚT NHÌN – IM LẶNG” cho tháng ảm đạm thêm may mắn^^ Xuất xứ của bộ tượng 4 Không là 4 tượng bịt mắt, bịt miệng, bịt tai, bịt thân có từ 400 năm trước ở Nhật Bản tại chùa Toshogu, Nikko.
Tượng che mắt tên là MIzaru – nghĩa là “tôi không nhìn thấy điều xấu” .
Tượng bịt miệng là Iwazaru – nghĩa là “tôi không nói điều xấu”
Tượng bịt tai là Kikazaru – “tôi không nghe những điều xấu”
Tượng bịt thân là Shizaru – “tôi không làm điều xấu”.
Ngoài ra bộ 4 tượng này còn biểu truyền ý của Khổng Tử nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống có những chuyện chúng ta: Không nên nhìn, Không nên nói, Không nên nghe và Nên im lặng. Bộ tượng nhỏ nhưng ý nghĩa cả nhà nhỉ.