Quằn quại mấy ngày với hàng hóa em sập nguồn rồi

Quằn quại mấy ngày với hàng hóa em sập nguồn rồi. Nhìn đống inbox mà không gượng nổi, sốt ruột lắm ạ
Em xin phép các mẹ ngủ 1 giấc lấy sức em dậy nhắn tin với các mẹ sau nha
P/s: Chương trình thử sữa A2 vẫn còn 10 suất. Mẹ nào cần comment cho em địa chie và sdt để mai em gửi nhé
See Translation