QUẢNG CÁO Ế

QUẢNG CÁO Ế
Nấm mèo nấm tuyết nấm đông cô
Kính thưa các loại nấm ” i ” “tờ”
Đến với TRÂM ANH đều có cả
Mắc chi cô bác phải đợi chờ
:))))))))))))))))))
Gái già gái trẻ gái tươi xanh
Kính thưa các chị với các anh
Đến với TRÂM ANH nhiều như nấm
Mắc chi ế chổng mới đi dành
P/S : cảm thấy nhớ nhớ mọi người rồi đấy 😀
See Translation