Sáng nay ngày 25

Sáng nay ngày 25-8-2017 có hai thanh niên tự xưng là công an bộ không mặc sắc phục không giới thiệu tên tuổi hoặc chức vụ ,đến tại phòng trọ nói là là đại diện cho tổ công tác tỉnh Bình Định để mời công dân họp cái gì đó mà không rõ lý do, không có co giấy mời, không có đại diện tổ công tác tỉnh Bình Định hoặc bộ TN MT!
không biết hai thanh niên này thuộc loại nào, mà lừa dân như vậy?
Có ai biết mặt hai người này thông báo để mọi người cảnh giác?!
Mong cộng đồng quan tâm chia sẻ!