Sen hồng

Sen hồng- Hoa em
Xem em – Xem hoa
Yêu em – Yêu hoa
(Hay) Yêu hoa – (Mới) Yêu em?
Xem hoa còn tình. Ngắm em chửa tàn.
Vì hoa ngày mai, em ngày kia anh sợ chăng?
Anh tìm sen – em tìm tình em
Yêu anh là thật. Yêu sen là thật.
Yêu đi yêu mãi thêm cuồng si.
sen hồng – hoa em
xem em – xem hoa
anh tìm sen – em tìm tình em
Pm : đầm sen Xuân Đỉnh – Tây Hồ