Số em quá khổ

Số em quá khổ.
Gần hết giờ làm thì các lãnh đạo giao một đống hồ sơ, giấy tờ, biên bản, hóa đơn chứng từ… bảo là sớm thứ 2 phải xong.
Mà mai thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ. Ngày nghỉ là em về quê với gia đình, chỉ có vợ con thôi.
Mà thứ 2 lại có sếp khác giao đi công tác tỉnh.
Ký từ 5h chiều đến giờ vẫn còn chừng này.
Giờ còn chưa được về với vợ con.
Thôi uống 1 hộp sữa lấy sức