T nói các bác nghe: fb của T thì T đăng gì là chuyện của T

T nói các bác nghe: fb của T thì T đăng gì là chuyện của T, ko ảnh hưởng tới các bác thôi. Các bác like hay cmt là chuyện của các bác. T đâu gây sự với bất kì ai hà cớ gì kiếm chuyện với T. Không nói được những lời dễ nghe thì đừng nói, để khỏi mất lòng nhau. Không đến trường được thầy cô dạy thì cũng được gia đình dạy. Làm gì … đến nổi vô duyên vô cớ kiếm chuyện người khác, lớn tuổi rồi ăn nói làm sao cho người nhỏ tôn trọng. Đừng để người nhỏ nói những câu khó nghe thì tội. T nói vậy có đụng chạm tới ai thì chịu, ai còn muốn làm bạn hay hủy kb thì tùy suy nghĩ mỗi người