Tăng thuế Xăng là đánh “đòn chí tử”vào người Nghèo nhất

Tăng thuế Xăng là đánh “đòn chí tử”vào người Nghèo nhất.
–Người Nghèo nhất như công nhân viên chức lao động thu nhập 3-6 trđ/tháng thì trả tiền xăng 300-600K/tháng , tức chiếm đến 10% thu nhập . Nếu tăng xăng là đánh thẳng vào đồng tiền còm cỏi của họ, tước đoạt tiền thuê nhà tiền sữa tiền học cho con họ
— Người Giàu thì chi phí xăng không đáng kể , thậm chí bằng 0, như chủ các doanh nghiệp. Nên họ không hề lo ngại
–Đa số các hiệp hội chỉ “ăn theo nói leo” , làm gì biết-dám có ý kiến, còn Chủ tịt hội là “nô trưởng” được áp đặt từ trên xuống . Làm gì có được như hội Du lịch Đà Nẳng. Luật Hiệp hội chưa có mà!!